Jean Vanier
Jean Vanier till höger

Jean Vanier 

Med anledning av vad vi fått veta om Jean Vanier efter hans bortgång, har vi fått dessa två brev:Jean Vanier föddes 1928 i Kanada. Han gjorde först karriär som marinofficer, studerade senare filosofi och teologi, och undervisade en tid vid ett universitet i Toronto.


1963 besökte Jean Vanier sin vän, den franske dominikanermunken Thomas Philippe, som var präst vid en liten institution för funktionshindrade, i byn Trosly-Breuil utanför Paris. Han blev mycket gripen av Thomas Philippes vänskap med de funktionshindrade. Fader Thomas frågade: - Kanske kan du starta något nytt?


Tiden var mogen för något nytt, och även om Jean älskade att undervisa vid universitetet, så visste han att Gud ville något annat med honom. I Frankrike var det dessutom vid den här tiden ett skriande behov av hem och arbetsplatser för människor med funktionshinder. 1964 gjorde han ytterligare ett besök hos sin vän utanför Paris. Det var då han bestämde sig för att göra något. Han började besöka institutioner för utvecklingsstörda. Det han där såg och hörde bekräftade bara hans kallelse. Samma år avslutade han sin karriär vid universitetet och köpte ett hus i byn Trosly-Breuil.


Han hade tidigare mött Philippe Seux och Raphael Simi, som båda var utvecklingsstörda. Nu flyttade de från sjukhuset för att leva tillsammans med Jean Vanier i ett gemensamt boende. Så startade det som nu kallas L'Arche (Arken).


Efter hand växte det fram fler liknande boenden i samma by. 1969 öppnade ett i Kanada och 1970 ett i Indien. Idag finns det L'Archegemenskaper runt om i hela världen. I Norge finns Mariahuset som tidigare varit en L'Archegemenskap, och som fortfarande har nära kontakt med rörelsen.


1971 grundade Jean Vanier Tro och Ljus tillsammans med Marie-Hélène Mathieu.


Jean Vanier avled 7 maj 2019.När jag började leva tillsammans med människor med funktionshinder lärde jag mig att bli lekfull och att fira livet. Det finns tre aktiviteter som är absolut livsviktiga när man ska skapa gemenskap. Det första är att äta tillsammans kring samma bord. Det andra är att be tillsammans och det tredje är att ha roligt tillsammans... när vi skrattar tillsammans står vi alla på samma nivå!


Jean Vanier i boken Ömsint liv i en våldsam värld