Linghem

Tro och Ljus i Linghem - Pärlan

Linghemsgruppen är vår nyaste grupp som blev erkänd grupp i september 2022.

 

Ledare är Elisabeth Tegnevik,
email: elisabeth.tegnevik@svenskakyrkan.se

och Stefan Ahlström, email: stefan.alstrom55@gmail.com


Vi kommer att träffas i Åkerbogården p.g.a. att församlingsgården skall renoveras.
Vi träffas
söndagar kl 16-18.


Våren 2024

14/1, 4/2, 3/3, 14/4, 5/5,
sedan tillkommer ett läger i juni, datum ej bestämt.