Linghem

Tro och Ljus i Linghem - Pärlan

Linghemsgruppen är vår nyaste grupp och är tills vidare provgrupp. 

Ledare är Elisabeth Tegnevik och Stefan Ahlström.


Gruppen träffas i Församlingsgården Åkerbo församling i Linghem, första söndagen i månaden kl 16-18. Hösten 2022

 4 september 

 2 oktober 

 6 november 

 4 december