Linghem

Tro och Ljus i Linghem

Linghemsgruppen är vår nyaste grupp och är tills vidare provgrupp. 

Ledare är Stefan Ahlström.


Gruppen träffas i Församlingsgården Åkerbo församling i Linghem, söndagar kl 16-18.


Hösten 2021:

3 oktober

7 november

5 december