Linghem

Tro och Ljus i Linghem - Pärlan

Linghemsgruppen är vår nyaste grupp som blerv erkänd grupp i september 2022. 

Ledare är Elisabeth Tegnevik och Stefan Ahlström.


Gruppen träffas i Församlingsgården Åkerbo församling i Linghem, första söndagen i månaden kl 16-18.Våren 2023

8 januari

5 februari

5 mars

2 april

7 maj

Lördag - Söndag den 3-4 juni har vi läger.