Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.Temat för år 2023-2024 är 

Möte med Jesus i Galileen

Årets Guidelines har sammanställts av tre team i Brasilien, Argentina och Paraguay. 


Här hittar du illustrationerna och "artist's workshop", med bilder som kan skrivas ut.