Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.Temat för år 2020-21 är 

En skatt att dela 

Årets Guidelines har några nyheter men även några 

skillnader jämfört med tidigare års Guidelines.


Den här gången är det hela den internationella samordningsgruppen som gjort Guidelines. Var

och en av de tolv månaderna har utarbetats av

en internationell vice koordinator. Varje månad

får du ta del av den kulturella mångfalden hos de tolv internationella vicekoordinatorerna. Naturligtvis återspeglar dessa också den kulturella mångfald som gör Tro och Ljus

till en familj.