Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.Temat för år 2021-22 är 

Kom och se! 

Årets Guidelines har sammanställts av tolv ungdomsgrupper tillsammans med sina internationella vice koordinatorer och vår internationella kaplan Don Marco, under ledning av Corinne från sekretariatet. Jag tackar dem alla för deras arbete och deras entusiasm för att genomföra detta projekt. Därför ber jag er i våra Tro och Ljus-grupper runt om i världen att använda det här häftet med tacksamhet och öppenhet för denna gåva.


Titeln är "Kom och se", som även var temat för vårt internationella ungdomsmöte i Guardamar (Spanien) sommaren 2017. Vi tyckte att det var lämpligt att använda det nu när vi firar 50-årsjubileum och det är förberett av ungdomar från hela världen, varav många även börjar ta ansvar i vår rörelse.


Vi kommer att följa 12 personer som kände Jesus och delade en del av sitt liv med honom. De är kvinnor och män som var kallade av Jesus och som följde honom.


Raul

internationell koordinator