Årets tema

Tro och Ljus

Sverige

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.


Temat för år 2019-2020 är 

Jesus är vägen


Årets Guidelines har satts ihop av ett ungerskt team.

Även om Tro och Ljus i Ungern förknippas mycket med katolska kyrkan så finns där också många protestantiska kristna. De har mycket ekumenik baserat på Guds Ord i sina gemensamma möten. I det här häftet berättar vi mer om hur man kan arbeta med de föreslagna bibelställena.


Den ungerska katolska kyrkan förbereder en stor internationell festival, den Internationella Eukaristiska Kongressen. Tro och Ljus i Ungern har inbjudits att delta i denna kongress, eftersom det är en ekumenisk rörelse. "Eukaristi" är en biblisk term som betyder "tacksägelse". Under det kommande året kommer vi speciellt att fokusera på att tacka för vår rörelse och gemenskapen i grupperna, och framförallt för Kristus.