Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.Temat för år 2022-23 är 

Gå ut i hela världen! 

Årets Guidelines har sammanställts av de tre provinserna i Italien. Varje månad finns en hänvisning till en text i evangelierna och ett citat ur påven Franciskus tal till Tro och Ljus i samband med vårt 50-årsjubileum 2021.
   Här finns också förslag på olika aktiviteter som ni kan göra när ni träffas. Men det är fritt att använda det man tycker är användbart för gruppen.

Här hittar du illustrationerna och "artist's workshop", med bilder som kan skrivas ut.

Så här skriver Corinne i inledningen:

De vägar som vi kommer att följa under det här året kommer att förbereda våra hjärtan för det internationella möte som ska hållas i Strasbourg, Frankrike, 4–11 juli 2023. Det kommer att samla ca 150 delegater från alla provinser över hela världen. Under detta möte kommer medlemmar av generalförsamlingen att välja nya internationella ledare samt styrelseledamöter.
De kommer också att definiera rörelsens internationella prioriteringar för de kommande fem åren. Låt oss alla be för detta möte.