Skåne

Tro och Ljus i Skåne - Don Bosco


Don Bosco


Den här gruppen blev erkänd Tro och Ljusgrupp i januari 2019.


Ledare är Iwona Dekajlo.


Gruppen träffas i S:t Thomas katolska kyrka i Lund  en gång i månaden, kl 13-16.Under våren 2021 

träffas gruppen tills vidare digitalt.


Skånegruppen ber för Follogruppen i Norge och Kuressare i Estland.        (Se under rubriken Bön)