Skåne

Tro och Ljus

Sverige

Tro och Ljus i Skåne - Don Bosco


Den här gruppen blev erkänd Tro och Ljusgrupp i januari 2019.


Ledare är Iwona Dekajlo.


Gruppen träffas i S:t Thomas katolska kyrka i Lund  en gång i månaden, kl 13-16.Under hösten 2020 träffas vi:


 ...den 19 september i Vår Frälsares katolska kyrka i Malmö.


10/10 i S:t Thomas församling i Lund kl.11-13
Kl.12.30-13 mässa i kyrkan


21/11 i S:t Thomas i Lund kl.11-13

Kl.12.30-13 mässa I kyrkan

Skånegruppen ber för Follogruppen i Norge och Kuressare i Estland.        (Se under rubriken Bön)