Värdegrund


VÄRDEGRUNDER I TRO OCH LJUS


Inledning

Vad ska vi med Tro och Ljus till? Behövs vi verkligen? Det finns ju massor av grupper som träffas, umgås och dricker kaffe. Kan vi tillföra något till våra medlemmar som inte andra grupper kan göra lika bra?

   I många andra länder får handikappade personers familjer inte det praktiska och ekonomiska stöd som ges i Sverige. I dessa länder fyller Tro och Ljus en viktig praktisk funktion. Men i Sverige har vi handikappanpassade bostäder, personliga assistenter, daglig verksamhet, färdtjänst och bra hjälpmedel som rullstolar och rullatorer, så på detta område har Tro och Ljus inget att tillföra i Sverige.

   I flera andra länder är den religiösa inspirationen från Tro och Ljus av stort värde för personer med funktionsnedsättning och för deras familjer. Men Sverige är ett sekulariserat land där de flesta är totalt ointresserade av religion. Många ser religion närmast som ett hot, något vi absolut inte ska pådyvla andra, allra minst värnlösa människor.

   Så - har Tro och Ljus verkligen något berättigande i Sverige? Har vi något att ge till människor och till samhället som inte andra grupper har? Ja! Vi behövs! Mer än någonsin behövs vi i dagens samhälle. Vi rör och förändrar människors hjärtan. Vi ger glädje och hopp också i svåra livssituationer. Tro och Ljus är en dyrbar pärla och jag ska försöka förmedla de värdegrunder som vi i Tro och Ljus känner så väl, men som i stort sett har försvunnit från vår moderna kultur.


Det är Josef Larsen, tidigare internationell präst i Tro och Ljus, som har skrivit om våra värdegrunder. Han påpekade att värdegrunderna måste anpassas till den verklighet som finns runt omkring oss. Han underströk också att det säkert finns fler värdegrunder än de nio han skrev ner. Det är upp till oss att upptäcka dem utifrån vår egen erfarenhet i Tro och Ljus.1. Gemenskap i en grupp

   Charter and Constitution, som är grunddokumentet för Tro och Ljus, inleds med orden: Faith and Light is a community movement. Det betyder ungefär att Tro och Ljus är en rörelse för gemenskap. På varje möte har vi en stund när vi i lugn och ro samtalar och lyssnar på varandra. Då sker det viktiga att vi får personliga band till varandra och kan se varandras gåvor och lidande. Vi lär känna varandra som de unika personer vi är, och vi blir älskade och respekterade som vi är.2.  Hjärtats värde

  Hjärtat är centrum för medkänslan. Kärlek till vår nästa ger oss medkänsla. Vi vill hjälpa dem som lider, läka det onda, helst ta bort det. Ofta kan vi inte det. Medkänsla hjälper oss också att känna solidaritet, att finnas nära den som lider, fast vi inte kan ta bort det svåra. Sådan medkänsla visar Jesus när han blev en av oss. Sådan medkänsla finns i Tro och Ljus.3. Oskuldsfullhet och äkthet

   Denna värdegrund tycker jag hänger ihop med den förra, Hjärtats värde. För att våga lyssna på, och leva efter Hjärtats värde, behöver vi vara sanna mot oss själva och våra värderingar. Vi behöver äkthet. Vi behöver också ett mått av oskuldsfullhet.

   Men många människor i vårt samhälle döljer sitt rätta jag, eller delar av det. De döljer vem de egentligen är och vad de tycker, och anpassar sig, till vad de uppfattar som gällande krav, för acceptans och framgång. I Tro och Ljus får vi vara oss själva, så som vi är. Masker fungerar helt enkelt inte. Framgång här är något helt annat än ute i samhället: att nå fram till någons hjärta och röra vid det.4. Att ha fest.

  I vårt samhälle är arbete viktigt. ”Vad jobbar du med?” frågar vi varandra. Vi arbetar för vårt levebröd och det ger oss trygghet och status. Men arbetet ger inte alltid glädje. Många är så trötta efter arbetsdagens slut att de bara orkar äta, se lite TV och sen sova. Också kyrkan har förresten minskat ner på sina helgdagar.

   I Tro och Ljus tycker vi om att ha roligt, att ha fest är en del av det fasta programmet för varje möte. I Charter står det på sidan 7 att Tro och Ljus är en community of fiesta and celebration. Vi vågar vara spontana och vi sjunger, leker, dansar och tokar oss. Vi släpper fram barnet inom oss och visar äkta glädje. Jesus själv inbjuder oss, för han jämför ofta Guds rike med en festbankett. Tro och Ljus har en uppgift i att visa kyrkan en liturgi som har mer hjärta än hjärna.5. Att vara förtrolig med lidande och smärta

De flesta människor vill inte ha med lidande och nöd att göra. Vi vill helst slippa den delen av verkligheten. Men det går inte att ta bort, eller läka allt lidande och alla svårigheter. För att slippa se verkligheten kan vi ta till olika medel - alkohol, droger, förströelser, mat - det finns mycket man kan fly in i! Kom ihåg den medkänsla som kommer ur solidaritet. Vi kan inte ta bort allt lidande men vi kan vara nära dem som lider, vara där, vara med, omfamna. Vi behöver inte vara starka, vi kan visa vår egen osäkerhet och sorg. Tro och Ljus har en uppgift att visa att det finns lidande, och lidande människor i samhället och i församlingen.6. Kroppens helighet

  Kroppen betraktas ofta som ett ting i vår kultur. Man ska gå på gym och mejsla till en vacker och stark kropp som sen beundras nästan som ett konstföremål. Några missbrukar sin kropp, utsätter den för droger eller experiment. Några blir missbrukade, utnyttjande av andra. Men vi är skapade till Guds avbild! Själen bor i kroppen, hur kroppen än ser ut. Därför bör vi betrakta vår egen och andras kroppar med stor vördnad.

   När Jesus tvättade apostlarnas fötter var det med vördnad och ödmjukhet. Det är vår uppgift att se på oss själva och på andra med kärleksfulla ögon och att ha kärleksfulla händer.7. Själens djup

  Känner ni till begreppet ”Slow food”? Det är matlagning med varor från trakten, bara äkta vara, inga konstgjorda tillsatser. Och matlagningen får ta lång tid. I Tro och Ljus lever vi ”Slow life”. Bara äkta vara, och allt får ta den tid det tar. Vi ger varandra tid och uppmärksamhet. Därför lär vi känna varandra på ett djupare sätt.

   Ibland kommer vi fram till existensiella frågor och det kan hända att vi upptäcker ett element av mystik.8. Att förtrösta på Gud

   Vi lever i en mycket orolig tid. Krig i Mellanöstern, människor flyr, tusentals dör på vägen. EU skakas av Brexit, högerextremismen frodas. Våra förorter brinner, människor blir skjutna på allmän plats. Vi människor är sköra, det är lätt att hamna i förtvivlan.

   I Tro och Ljus är vi än mer sköra. Många av vännerna med funktionshinder saknar förmåga att ta hand om sig själva. Vi andra kan vara sköra fast det inte syns utanpå.

   I Tro och Ljus lär vi oss att förtrösta på Gud. Jesus visar oss hur vi kan överlämna oss till Fadern. Vår uppgift är att trots allt lidande vara ett glädjens tecken.9. Kärleksfullhet och förtrolighet

  Vår planet, jorden, är en underbar plats. Solen värmer upp den. Regn faller så att träd, blommor och växter trivs. Det finns många otroligt vackra platser, savanner i Afrika, berg i Himalaya, djungler i Latinamerika, skyskrapor i Amerika och urgamla städer och kyrkor i Europa. Här kunde vara som paradiset. Men människor gör så ofattbart mycket ont mot varandra. Grymma krig drabbar civilbefolkningen och barnen. Terrordåd dödar och gör oss alla rädda och misstänksamma mot varandra. Också i våra egna städer märker vi av våldet. Tänk er hur världen kunde vara om vi alla var kärleksfulla och förtröstansfulla mot varandra!

    I Tro och Ljus övar vi oss på det. Vänskap och gemenskap är nyckelord. Vi litar på varandra, anförtror oss, lyssnar och ger varandra tid. Vi vågar öppna oss.Avslutning 

   Detta var de nio värdegrunder som fader Josef fann. Nu när jag skriver ner dem slås jag av hur de hänger ihop med varandra. Vi behöver hålla värdegrunderna levande för oss och i grupperna. Man kan till exempel ta upp en värdegrund på mötet, fördjupa sig i den och tala om hur man lever den i gruppen (eller bättre kan leva den). Fundera också på om det finns fler värdegrunder. Jag tänker på Värdet av trofasthet. Tro och Ljus är inte vilken förening som helst dit man går om man råkar ha tid och lust. Den bygger på gemenskap och trygghet. Ge Tro och Ljus tid och engagemang. Prioritera mötena, du saknas om du inte kommer! Tro och Ljus visar Guds närvaro i vår tid, att Jesus finns mitt ibland oss. Tro och Ljus förändrar liv.
Marie Bräutigam