Bön


Tro och Ljusbönen


Jesus, du kom in i vår värld

för att uppenbara Fadern för oss,

Din Fader och vår Fader.

Du kom för att lära oss att älska varandra.

Ge oss den helige Ande, som du lovat,

så att Han kan göra oss till redskap

för fred och enhet,

i denna värld av krig och splittring.

Jesus, Du har kallat oss att följa Dig i en

Tro och Ljusgemenskap.

Vi vill säga ”JA” till dig.

Vi vill leva i ett förbund av kärlek,

i denna stora familj Du gett oss,

där vi kan dela våra lidanden och svårigheter,

vår glädje och vårt hopp.

Lär oss att acceptera våra sår, vår svaghet,

så att Din kraft blir uppenbarad.

Lär oss att finna Dig

i alla våra bröder och systrar,

särskilt i de svagaste.

Lär oss att följa Dig på evangeliets väg.

Jesus, kom och lev i oss

och i våra gemenskaper,

så som Du först levde i Maria.

Hon var den första att välkomna Dig i sig.

Hjälp oss att vara troget närvarande

med henne, vid korsets fot,

nära den Korsfäste.

Hjälp oss att leva Din uppståndelse.

Amen      Bönecirkel


I Norrskensprovinsen, som vi tillhör, har vi en bönecirkel, som innebär att alla grupperna har en annan grupp som bönepartner, som vi ber för

regelbundet och har kontakt med då och då.

Så här ser det ut:


Uppsalagruppen ber för Lillesand och i Norge,    samt Dronninglund i Danmark.


Stockholmsgruppen ber för Modum i Norge.


Flobygruppen ber för Kongsvinger i Norge.


Göteborgsgruppen ber för Lambertseter i Norge.


Lundagruppen ber för Follo i Norge och   

Kuressaare i Estland.


Linghemsgruppen ber för Vesterbro i Danmark