Kontakt

Provinskoordinator

med övergripande ansvar för Norrskensprovinsen:

Birgitt Aarrestad

bogh.aarrestad[@]gmail.com

Nationell samordnare:

Anne-Mette Pleijel Johnsson, mette.johnsson[@]gmail.com

Nationell katolsk präst:

Lars Dahlander,

larsdahlander[@]gmail.com

Nationell luthersk präst:

Stefan Alström

stefanalstrom55[@]gmail.com

Kassör:
Berit Keszei

beritkeszei[@]gmail.com


Medlemsavgiften för Tro och Ljus

är 250:-/person och 500:-/familj.


Betalas till Plusgiro 33 37 31-8.

Du kan kontakta grupperna genom att skicka ett mail till gruppledaren.


Du kan också kontakta oss genom att fylla i nedanstående formulär:

 
 
 
 

Göteborgsgruppen

S:ta Maria Magdalena katolska församling

Slättadammsgatan 10, Göteborg


Ledare:

Berit Keszei, berit[@]keszei


Flobygruppen

Kyrkans hus

Storgatan 58, Floby


Ledare:

Anne-Mette Pleijel Johnsson, mette.johnsson[@]gmail.com


Stockholmsgruppen

Immanuelskyrkan

Kungstensgatan 17,  Stockholm


Ledare:

Eva Pilenvik, eva.pilenvik[@]gmail.com

Uppsalagruppen

Lötenkyrkan vid Heidenstams torg, Uppsala


Ledare:

Mikael Liljequist, polykarpos1967[@]gmail.com

Skånegruppen

S:t Thomas katolska kyrka, Lilla Algatan 8, Lund


Ledare:

Iwona Dekajlo, dekajloiwona[@]hotmail.comLinghemsgruppen

Församlingsgården Åkerbo församling

Svaltingsvägen 1, Linghem


Ledare:

Elisabeth Tegnevik, elisabeth.tegnevik[@]svenskakyrkan.se