Grupperna

Du är välkommen att vara med i någon av våra grupper! Under fliken "kontakt" hittar du mailadresser till gruppledarna.

Medlemsavgiften för Tro och Ljus

är 250:-/person och 500:-/familj.


Betalas till Plusgiro 33 37 31-8.

Här kan du hitta information om  grupperna, med datum för våra möten mm.Uppsala


Göteborg


Floby   


Stockholm


Skåne