Om oss

Vår vision - Gud älskar alla!


Tro och Ljus är grundat på tron att varje människa med funktions-variationer helt och fullt är en person med egna rättigheter. Framför allt gäller det rätten att bli älskad, accepterad och respekterad för sin egen skull och för de val han eller hon gör. Det gäller också rätten att ta emot all hjälp som kan bidra till både andlig och mänsklig utveckling trots funktionsvariationen.


Vi tror också att alla människor, vare sig de har funktionsvariationer eller inte, är lika mycket älskade av Gud. Jesus lever i dem, även om personen inte kan ge uttryck för det. Alla, även den mest funktions-hämmade, är kallade att leva sitt liv i Jesus, och få del av all den andliga rikedomen i församlingen, och till att berika gemenskapen, kyrkan och mänskligheten.


Vi tror på Paulus ord: det som för världen var dåraktigt utvalde Gud för att förödmjuka de visa, och det som för världen var svagt utvalde Gud för att förödmjuka det starka (1Kor 1:27).