Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionsvariationer, samt deras familjer och vänner.


  Detta händer i Tro och Ljus 2021:

  2021 firar Tro och Ljus i hela världen 50-          årsjubileum!- Lägret i Vadstena måste tyvärr ställas in. Vi ser    istället fram emot lägret 2022, då vi träffas            4-7 augusti.


- Augusti: präst- och diakonmöte i Uppsala stift.      Tro och Ljus medverkar med ett digitalt                seminarium om vad Tro och Ljus är och vad vi      gör.


- digitalt årsmöte 10 oktober


- 20-21 oktober digitalt provisrådsmöte

 

- 1-3 april 2022: Provinsmöte i Norge.

  Vart fjärde år har vi provinsmöte och då                väljer vi nya ledare i provinsen.                              Representanter från alla grupperna deltar i          mötet.


- 13-15 maj 2022 ska vi ha utbildningshelg               på Väddholmen


Vägen, Sanningen och Båten


Det här är boken om Tro och Ljus – rörelsen som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionsvariarioner, samt deras familjer och vänner, och en plats där vi tillsammans får växa i kärlek till Gud och till varandra.


Vår vision är att Tro och Ljus ska få vara en vägvisare för kyrkorna, bland annat genom att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna, med ett sätt att fira gudstjänst där vi kan släppa fram barnet i oss och visa äkta glädje och spontanitet. Vår längtan är att våra vänner med funktionsvariationer ska få en naturlig och självklar plats i församlingen.


Boken kostar nu endast 100:- (tidigare 150:-) och kan beställas från förlaget GAudete (gaudete.se) 


Här kan du läsa ett utdrag ut boken.

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 49, september 2021