Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.


  Detta händer i Tro och Ljus:


  2021 firar Tro och Ljus 50-årsjubileum!


- under Stilla veckan 1-4 april, kommer 50-          årsjubileet att firas med möten på YouTube      varje dag och två zoom-möten. Länk till YouTubemötena kommer att skickas ut till grupperna. 


- 23-24 april: provinsrådsmöte via Zoom


- 5-8 augusti: läger i Vadstena.

Vi hoppas att lägret ska kunna genomföras,      men vi avvaktar och ger besked i slutet av        april.


- 17 augusti: präst- och diakonmöte i Uppsala    stift. Tro och Ljus medverkar med ett digitalt    seminarium om vad Tro och Ljus är och vad vi gör.


- 3-5 september: Provinsmöte i Norge.

Vart fjärde år har vi provinsmöte och då            väljer vi nya ledare i provinsen.                          Representanter från alla grupperna deltar i        mötet. I nuläget är det osäkert om vi kan          genomföra det i Norge eller om det får bli          digitalt.

  

Vägen, Sanningen och Båten


Det här är boken om Tro och Ljus – rörelsen som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner, och en plats där vi tillsammans får växa i kärlek till Gud och till varandra.


Vår vision är att Tro och Ljus ska få vara en vägvisare för kyrkorna, bland annat genom att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna, med ett sätt att fira gudstjänst där vi kan släppa fram barnet i oss och visa äkta glädje och spontanitet. Vår längtan är att våra vänner med funktionsvariationer ska få en naturlig och självklar plats i församlingen.


Boken kostar nu endast 100:- (tidigare 150:-) och kan beställas från förlaget GAudete (gaudete.se) 


Här kan du läsa ett utdrag ut boken.

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 47, mars 2021


Läs gärna sid 20-21 om Farira marimba!