Hem

Tro och Ljus

Sverige

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.


   Detta händer i Tro och Ljus:- Utbildnings- och inspirationshelg på            Väddholmen, 9-11 oktober INSTÄLLT

  Nytt datum: 19-21 februari 2021- Provinsrådsmöte på Väddholmen

  15-17 januari 2021

Vägen, Sanningen och Båten


Så här ser den ut - vår bok om Tro och Ljus!   

Den kom ut i december 2019 och är skriven av medlemmar i Tro och Ljusgrupperna. 


Boken kan beställas från förlaget GAudete (gaudete.se) eller från någon kristen bokhandel.


Läs gärna recensionen av Susanne Grimheden och ett utdrag ut boken.

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 44, juni 2020