Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse
som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionsvariationer, samt deras familjer och vänner.


Detta händer i Tro och Ljus:

2023-2024  • 8-10 september 2023 har provinsrådet möte
   på Väddholmen

  • 5-7 mars 2024 har vi en fördjupningshelg på Väddholmen

  • Nästa läger är bokat till 1-4 augusti 2024  Svenska kyrkan i Knivsta startar serviceboende. Tipsa gärna om du känner någon som kan vara intresserad!

  Vägen, Sanningen och Båten


  Det här är boken om Tro och Ljus – rörelsen som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionsvariarioner, samt deras familjer och vänner, och en plats där vi tillsammans får växa i kärlek till Gud och till varandra.


  Vår vision är att Tro och Ljus ska få vara en vägvisare för kyrkorna, bland annat genom att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna, med ett sätt att fira gudstjänst där vi kan släppa fram barnet i oss och visa äkta glädje och spontanitet. Vår längtan är att våra vänner med funktionsvariationer ska få en naturlig och självklar plats i församlingen.


  Boken kostar 100:- + porto, och kan beställas från mette.johnsson[@]gmail.com 


  Här kan du läsa ett utdrag ut boken.


  You can read the entire book in English if you click here.

  Här kan du läsa senaste numret av Up Sails!
  som är ett nyhetsbrev från Faith and Light,
  och som utkommer ca fyra gånger om året:


  Up Sails! nr 56, juni 2023

  Vi ber för Ukrainas folk och för de 39 Tro och Ljusgrupper som finns där. 


  Ge oss din helige Ande, som du lovat, så att Han kan göra oss
  till redskap för fred och enhet,

  i denna värld av krig och splittring.