Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.


   Detta händer i Tro och Ljus:- Utbildnings- och inspirationshelg på            Väddholmen, 9-11 oktober INSTÄLLT

  Nytt datum: 19-21 februari 2021- Provinsrådsmöte på Väddholmen

  15-17 januari 2021

Vägen, Sanningen och Båten


Nu rear vi boken om Tro och Ljus – rörelsen som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner, och en plats där vi tillsammans får växa i kärlek till Gud och till varandra.


Vår vision är att Tro och Ljus ska få vara en vägvisare för kyrkorna i att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna, med ett sätt att fira gudstjänst där vi kan släppa fram barnet i oss och visa äkta glädje och spontanitet. Vår längtan är att våra vänner med funktionsvariationer ska få en naturlig och självklar plats i församlingen.


Boken kostar nu endast 100:- (tidigare 150:-) och kan beställas från förlaget GAudete (gaudete.se) 


Här kan du läsa ett utdrag ut boken.

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 44, juni 2020