Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.

I det här dokumentet kan du läsa om hur Tro och Ljusgrupper runt om i världen har löst situationen under coronapandemin, och hittat olika sätt att hålla kontakten.


   Detta händer i Tro och Ljus:


- 23-24 april: provinsrådsmöte via Zoom


- 5-8 augusti: läger i Vadstena.

  Vi hoppas att lägret ska kunna genomföras,      men vi avvaktar och ger besked när det            närmar sig.


- 17 augusti: präst- och diakonmöte i Uppsala     stift. Tro och Ljus medverkar med ett digitalt     seminarium om vad Tro och Ljus är och vad     vi gör.


- 3-5 september: Provinsmöte i Norge.

  Vart fjärde år har vi provinsmöte och då            väljer vi nya ledare i provinsen.                          Representanter från alla grupperna deltar i        mötet.

  

Vägen, Sanningen och Båten


Det här är boken om Tro och Ljus – rörelsen som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner, och en plats där vi tillsammans får växa i kärlek till Gud och till varandra.


Vår vision är att Tro och Ljus ska få vara en vägvisare för kyrkorna, bland annat genom att visa på en liturgi som är mer hjärta än hjärna, med ett sätt att fira gudstjänst där vi kan släppa fram barnet i oss och visa äkta glädje och spontanitet. Vår längtan är att våra vänner med funktionsvariationer ska få en naturlig och självklar plats i församlingen.


Boken kostar nu endast 100:- (tidigare 150:-) och kan beställas från förlaget GAudete (gaudete.se) 


Här kan du läsa ett utdrag ut boken.

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 46, december 2020