Hem

Tro och Ljus

Sverige

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.

Jean Vanier dog 7 maj 2019.

Han var den som startade Tro och Ljus 1971. Läs här vittnesbörd från hela världen om vad han har betytt.


Båten
Jean m vänner
stubben
Kärlek

Vägen, Sanningen och Båten


Så här ser den ut - vår bok om Tro och Ljus!    Den kom ut i december 2019 och är skriven av medlemmar i Tro och Ljusgrupperna. 

   Boken kan beställas från förlaget GAudete eller från någon kristen bokhandel.

   Läs här recensionen av Susanne Grimheden, och här kan du också läsa ett utdrag ut boken.


   Detta händer i Tro och Ljus 2020:


- Provinsrådet har möte på Väddholmen,     22-24 maj


- Tro och Gemenskapsretrett i Herning,       Danmark, 21-27 juni. 

   För info klicka här.


- Läger i Vadstena, 30 juli-2 augusti


- Summer Celebration, 28 juli-1 augusti,      Durham, England.

  För info klicka här.


- Utbildnings- och inspirationshelg på           Väddholmen, 9-11 oktober

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 42, december  2019