Vad är Tro och Ljus?

Här kan du läsa första kapitlet ur boken Vägen, Sanningen och Båten som berättar mer omTro och Ljus.Vad är Tro och Ljus?

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner. Vän kan vem som helst vara, som är öppen för att älska sina medmänniskor som de är.


Tro och Ljus är en del av Foi et Lumière / Faith and Light, som finns över hela världen, och består av ca 1500 grupper i 80 länder. Medlemmarna i grupperna kommer från olika kristna traditioner, såsom katoliker, protestanter, anglikaner och ortodoxa. Huvudkontoret finns i Frankrike och består av 3 anställda och i rörelsen finns många volontärer.


I Sverige finns sex grupper: i Göteborg, Stockholm, Uppsala, Floby, Lund och Linghem.Vad gör man i en Tro och Ljusgrupp?

Grupperna består av ca 15-40 medlemmar. Vi träffas en gång i månaden för att be, sjunga, fika och ha roligt tillsammans. Vi sjunger ofta och gärna, helst sånger med rörelser. Vi läser en text ur Bibeln och sedan pratar vi på ett enkelt sätt om det som vi har läst, eller försöker göra något med anknytning till texten. Vi kan till exempel mima, rita, måla etc. Mim är mest omtyckt. Det finns en inlevelse i våra mimer som är svår att förklara, den måste ses.

   Vi har en för hela världen gemensam bok som heter ”Guidelines”, där vi kan hämta idéer. Det betyder att vi under en månad gör ungefär samma saker i alla Tro och Ljusgrupper i hela världen.


Vi har också läger tillsammans varje sommar. Då träffas alla grupperna och har några fina och roliga dagar tillsammans.

 


Vad är det speciella med Tro och Ljus?

Den viktigaste tanken är att vi vill göra något tillsammans där vi alla kan känna gemenskap och tillhörighet. Alla får vara som de är och hjälps åt med det de kan. 


Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom (1 Joh. 4:15-16).


Att förbli i kärleken från Gud handlar om att se varandra med Guds ögon. Var och en är dyrbar för Gud, och det här är något av kärnan i Tro och Ljus; att se varandra med Guds ögon och acceptera alla som de är, även de svagaste.


Vi upplever att våra speciella vänner har viktiga gåvor och talanger att dela med sig av, gåvor som behöver uppmuntras och utvecklas. I dag när vårt samhälle är dominerat av tankar på effektivitet, kompetens och produktivitet, blir handikappade människor ofta utanför. Men vi upplever att våra vänner med s k inlärningssvårigheter ofta har väldigt mycket att lära oss, inte minst om kärlek och hängivelse. Alla har vi samma värde och har rätt att blir älskade och accepterade som de vi är.

 

För många har Tro och Ljus blivit en plats där man tillsammans får växa i kärlek till Gud och sina medmänniskor, men också en plats för stöd och förståelse. Det är där man finner gemenskap och vänner, och ett socialt sammanhang där man får vara som man är, och får känna sig betydelsefull.