Norrskensprovinsen

Helle Bjerre

Tro och Ljusgrupperna är inte isolerade öar, utan ingår i en "familj" med 15-40 grupper som kallas en provins.


Sverige ingår i Norrskensprovinsen, (The Province of the Northern Lights), som består av Sverige, Norge, Danmark och Estland.


I april 2022 valdes nya ledare under ett provinsmöte på Stenbekks misjonssenter i Norge.


Från vänster:

Gudrun Klingsheim (Norge)

Eli Landro (Norge)

Dag Pagander (kassör)

Anne-Mette Pleijel Johnsson (Sverige)

Virge Nemvalts (Estland)

Erik Hviid Larsen (provinsens präst)

Birgitt Aarrestad (provinskoordinator)

Ann Emmott (internationell vice koordinator)

(på bilden saknas Helle Bjerre, Danmark)

Internationell vice koordinator för Norrskensprovinsen


Ann Emmott, är internationell vice koordinator för tre provinser på  Irland och i Storbritannien,  och hon ansvarar även för Norrskensprovinsen.

 

Ann Emmott besöker provinsen, deltar i provinsrådsmöten, håller kontakt med provinskoordinator och vice koordinatorer, hjälper oss och ger råd i olika situationer. Hon vägleder oss också när vi skall välja nya ledare.