Norrskensprovinsen

Gudrun Klingsheim

Tro och Ljusgrupperna är inte isolerade öar, utan ingår i en "familj" med 15-40 grupper som kallas en provins.


Sverige ingår i Norrskensprovinsen, (The Province of the Northern Lights), som består av Sverige, Norge, Danmark och Estland.


I oktober 2017 valdes nya ledare under ett provinsmöte i Magleås, Danmark.


Från vänster:

Ann Emmott (internationell koordinator)

Anne-Mette Pleijel Johnsson (Sverige)

Birgitt Aarrestad (provinskoordinator)

Helga Mosland (Norge)

Kirsten Jørgensen (Danmark)

Maie Sild (Estland)

Dag Pagander (kassör)


Gudrun Klingsheim (Norge)Klicka här för att se provinsens hemsida.


Internationell vice koordinator för Norrskensprovinsen


Ann Emmott, som är internationell vice koordinator för tre provinser på  Irland och i Storbritannien,  ansvarar även för Norrskensprovinsen.

 

Ann Emmott besöker provinsen, deltar i provinsrådsmöten, håller kontakt med provinskoordinator och vice koordinatorer, hjälper oss och ger råd i olika situationer. Hon vägleder oss också när vi skall välja nya ledare.