Stockholm


Tro och Ljus i Stockholm - Regnbågen


Regnbågen


Gruppen startade 1992. Vi träffas i Immanuelskyrkan i Stockholm, en söndag i månaden,  kl 14.30-17. Vi brukar sjunga, leka, pyssla, fika, prata om någon bibelberättelse och avsluta med en andakt.


Ledare är Eva Pilenvik Hösten  2022

28/8, 18/9, 16/10, 13/11 och julfest 18/12.