Stockholm

Tro och Ljus

Sverige

Stockholmsgruppen ber för gruppen          i Modum, Norge (se under fliken Bön).




Tro och Ljus i Stockholm - Regnbågen


Gruppen startade 1992. Vi träffas i Immanuelskyrkan i Stockholm, en söndag i månaden,  kl 14-17. Vi brukar sjunga, leka, pyssla, fika, prata om någon bibelberättelse och avsluta med en andakt.


Ledare är Eva Pilenvik och Gunnel Holm



Under 2020 träffas vi...


19 januari (sporthallen)

16 februari

15 mars

19 april

10 maj

6 juni (utflykt)


läger i Vadstena 30 juli-2 augusti