Vi minns våra vänner

Vi minns våra vänner....

Fader Göran Degen 
† 2014

Göteborgsgruppen och Uppsalagruppen

Claes Lindgren
† 2014

Göteborgsgruppen

Maria Gyllenhammar,
† 2021

Göteborgsgruppen

Bernis Adolfsson,

† 2022

Göteborgsgruppen


Birgitta Jansson
† 2016

Göteborgsgruppen

Marianne Abrahamsson  
† 2019

Introducerade Tro och Ljus
i Sverige. Göteborgsgruppen och Uppsalagruppen


Boris Podnecky

† 2021

Stockholmsgruppen


Agneta Karlsson

† 2024

Flobygruppen

Kaarina Slotte,
† 2020

Uppsalagruppen

Pia Jacobsson

† 2022

Flobygruppen

Mikael Nilsson

† 2024

Göteborgsgruppen