Jag söker den kraft

En tolkning i sång av Jean Vaniers ord.  Text: Samuel Rubenson.                        Melodi: Susanne Grimheden.


1. Jag söker den kraft

som växer i svaghet,

som bottnar i sårbarhet,

den kraft som är livet,

den kraft som är livet.


Refr. För leva vill jag,

men leva som Gud vill,

leva i glädje.

För leva vill jag,

men leva som Gud vill,

leva i glädje.

Leva i glädje!2. Jag söker den kraft

som bor i oss alla

som formar Guds rike 

den kraft som är kärlek,

den kraft som är kärlek


Refr. För leva vill jag,

men leva som Gud vill,

leva i glädje.

För leva vill jag,

men leva som Gud vill,

leva i glädje.

Leva i glädje!