Vi minns våra vänner

Vi minns våra vänner....

Fader Göran Degen

Göteborgsgruppen och Uppsalagruppen

Maria Gyllenhammar

Göteborgsgruppen

Bernis Adolfsson, juni 2022

Göteborgsgruppen

Birgitta Jansson

Göteborgsgruppen

Marianne Abrahamsson som introducerade Tro och Ljus i Sverige

Boris Podnecky

Stockholmsgruppen

Kaarina Slotte,

Uppsalagruppen

Pia Jacobsson

Flobygruppen