viktiga dokument

De här dokumenten kan du hitta här:


  • Riktlinjer vid övergrepp
  • Vår vision
  • Affisch om Tro och Ljus
  • Vad som krävs när man startar en ny grupp
  • Charter and Constitution
  • Leaders handbook
  • Tro och Ljus historiaLeader's handbook är en handbok för ledare i Tro och Ljus:

Charter and Constitution

är vårt styrdokument.