Sånger

Tro och Ljus

SverigeGemenskapssången - Tro och Ljus internationella "nationalsång".The Fruit of Love -     Svenska texter till albumet                                                                     "The Fruit of Love / Vår kärleksfrukt",                                                   med ord av Jean Vanier.                                                                       Albumet finns på SpotifyJag söker den kraft - en tolkning i sång av Jean Vaniers ord.

                                   

                                    Sången finns också på engelska: 

                                    I search for the strength,

                                    och på franska:

                                    Je cherche la force