Sånger

Tro och Ljus

SverigeGemenskapssången - Tro och Ljus internationella "nationalsång".Dans och rörelse -       Kungars Kung

                                      Bim bam

                                      Må din väg gå dig till mötes (med rörelser)
The Fruit of Love -     Svenska texter till albumet                                                                     "The Fruit of Love / Vår kärleksfrukt",                                                   med ord av Jean Vanier.                                                                       Albumet finns på SpotifyJag söker den kraft -  en tolkning i sång av Jean Vaniers ord.

                                   

                                     Sången finns också på engelska: 

                                     I search for the strength,

                                     och på franska:

                                     Je cherche la force