Det här har vi gjort!

 

Tro och Ljus

Tro och Ljus – Sverige, verksamhetsberättelse 2017

 

 

Föreningen Tro och Ljus är en internationell, kristen och ekumenisk sammanslutning för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner. I Sverige finns fyra grupper: Göteborg, Stockholm, Uppsala och Floby, samt en provgrupp i Lund - sammanlagt ca 130 medlemmar. Varje grupp är knuten till en församling, med en präst som länk mellan gruppen och församlingen. Ledarna i grupperna ställer upp ideellt och prästen har inget officiellt ledaransvar. Under år 2017 har vi haft följande verksamhet:

 

Göteborgsgruppen – Blåklockan

Gruppen träffas den första söndagen i månaden i S:ta Maria Magdalenas församling på Hisingen. Detta är en gammal grupp, som startade för 39 år sedan. Medlemmarna har hög medelålder, men är mycket trogna och kommer till varje möte. Under 2017 har en medlem flyttat till Uppsala och ingår numera i Uppsalagruppen, och en trogen medlem har avlidit.

Istället för vårutflykt hade de i år en fest med middag och Tro och Ljustårta. Det var en lyckad fest med mycket glädje och god gemenskap.

I början av 2017 hade de julfest i församlingens lokaler, och planerar att ha sin årliga julmarknad första söndagen i december. Denna julmarknad görs tillsammans med S:ta Maria Magdalenas församling och behållningen går till Tro och Ljus internationella verksamhet.

 

Stockholmsgruppen – Regnbågen

Gruppen träffas en gång i månaden i Immanuelskyrkan i Stockholm. De utgår från vårt gemensamma material Guidelines och varvar aktiviteter, sånger och samtal. Fikastunden är viktig för gemenskapen, och om någon fyllt år sedan sist, så uppmärksammas det också. Som avslutning blir det en andakt i kapellet, där de tänder ljus och ber för varandra och för systergruppen i Modum, Norge.

I juni åkte hela gruppen till Ingarö, till en av ledarnas landsställe. Där blev det sång och lek, både ute och inne, och bad för den som ville. Och så god mat förstås! Vid jul blir det julfest med skinka och gröt. Tomten brukar komma på besök och alla dansar runt granen.

 

Uppsalagruppen - Senapskornet

Gruppen träffas i Lötenkyrkan en lördag i månaden. Den består av ungefär 20-25 personer i olika åldrar, från olika kristna samfund, med olika bakgrund och förutsättningar. Det som brukar slå den som kommer för första gången är äktheten och generositeten, att man får vara sig själv helt enkelt.

De börjar alltid med drop-in fika. Därefter har de en samling i ring med sång, musik, samtal och berättelse/mim utifrån månadens tema. De avslutar alltid i kyrksalen med en andakt, då de bland annat tänder ljus och ber för varandra och för bönevännerna i Lillesand och Bö i Norge.

 

Flobygruppen - Förgätmigej

Detta är hittills den yngsta gruppen i Sverige. Den träffas i Kyrkans hus i Floby, en lördag i månaden, och är en grupp på ca 30 personer i blandade åldrar.

En jul- och nyårsfest firades i början av januari, med jullekar, julklappar och god julfika.

Vårutflykten gick till Hornborgasjön med medhavd fikakorg. Där blev det trevlig samvaro med allsång och fika i det sköna vårvädret.

Under våren hade de, som de brukar, en gudstjänst tillsammans med församlingen i Floby. De har även under hösten haft en gudstjänst i grannkommunen Herrljunga, som blev mycket uppskattad och det bestämdes att liknande gudstjänster ska hållas där två gånger om året. Vid dessa gudstjänster har gruppen även fått tillfälle att berätta om verksamheten och samla in kollekt, som sedan skickats vidare till behövande grupper i andra länder.

Några i gruppen har bildat en ensemble som spelar marimba – ett slaginstrument från Zimbabwe. Gruppen kallar sig Farira Marimba, och brukar spela dels på det årliga Tro och Ljuslägret i Vadstena, men även i kyrkor runt om på Falbygden, och passar då alltid på att berätta om Tro och Ljus' arbete.

Lundagruppen – Don Bosco

Under året har det startats en grupp i Lund, som under ett år kommer att vara provgrupp.

 

Ledare

Varje grupp har 2-3 ledare.

Vice koordinator för Sverige är Anne-Mette Pleijel Johnsson, och provinskoordinator har, till och med oktober 2017, varit Berit Keszei.

 

Gemensamt material

Vi har ett gemensamt material – Guidelines – som används av alla grupper runt om i världen. Där finns förslag på bibeltexter, pantomimer, böner, pyssel och lekar, som vi kan använda oss av när vi träffas vid våra möten. Detta material binder oss samman med varandra över hela världen.

 

Läger

I augusti 2017 hade de fyra grupperna i Sverige sitt årliga gemensamma sommarläger i Vadstena. Detta året var det rekordmånga deltagare - ca 90 personer! Vi hade fyra fina dagar tillsammans på Vadstena folkhögskola, som ligger mycket vackert vid Vättern. Vi har badat, lekt, sjungit och umgåtts.

Våra gudstjänster med spel och mimer om händelser ur Bibeln är något som måste upplevas. Inlevelsen brukar vara stor och det är en verklig glädje att se hur alla vill vara med och göra sitt för att det ska bli bra. På lördagskvällen hade vi en fest, där alla som ville fick bidra till underhållningen.

På våra möten pratar vi fortfarande om lägret i Vadstena, när vi sjungande vandrade genom stan med våra standar, och välkomnades till kyrkan av prästerna, och också om allt annat fint vi upplevde tillsammans. Lägren har en mycket stor betydelse för alla grupperna.

Fader Lars Dahlander deltog denna gång som katolsk präst, och Karin Andersson som präst från Svenska kyrkan. Vi firade våra mässor i Birgittasystrarnas kyrka, respektive Klosterkyrkan/Blåkyrkan. Trots våra olika bakgrunder känner vi ändå stor enhet, eftersom det är omkring Jesus vi träffas.

 

Provinsrådet

Sedan oktober 2008 är alla Tro och Ljus-grupper i världen indelade i provinser, och Sverige tillhör ”The Province of the Northern Lights” eller ”Norrskensprovinsen” , tillsammans med Danmark, Norge, och Estland.

Varje land i provinsen har en eller två vice koordinatorer, som tillsammans med provinskoordinatorn och kassören träffas några gånger om året för att planera arbetet i provinsen, samt stödja och hjälpa varandra i uppgifterna som ledare. Även internationella vicekoordinatorn, Ann Emmott från England, brukar delta i dessa möten. Under 2017 har det hållits ett sådant provinsrådsmöte på Väddholmen, utanför Falköping.

 

Bönecirkel

Varje grupp har kontakt med en annan grupp inom provinsen i en bönecirkel. Grupperna ber för varandra och håller kontakt genom till exempel mail, och några åker även och besöker varandra.

 

Nationellt rådsmöte

Nationella rådet består av gruppledarna, vice provinskoordinatorn för Sverige, samt kassören. För planering av verksamheten har hållits ett nationellt rådsmöte i Vadstena i samband med lägret.

 

Provinsmöte

Vart fjärde år hålls ett provinsmöte med deltagare från grupperna i de fyra länderna. I oktober 2017 hölls ett sådant i Magleås, Danmark, och syftet var att välja ledare för provinsen. Till ny Provinskoordinator valdes då Birgitt Aarrestad från Norge. Estland och Norge fick varsin ny vice koordinatorer, medan Danmarks, Sveriges samt en av Norges vice koordinatorer omvaldes.

 

Vi berättar om Tro och Ljus

Vi har under året arbetat för att göra Tro och Ljus känt. Göteborgsgruppen har berättat om sin verksamhet i S:ta Maria Magdalenas församling i Göteborg, i samband med sin julmarknad. Flobygruppens marimbagrupp har berättat om verksamheten vid sina spelningar i olika kyrkor.

 

Några av grupperna har en gång om året en gudstjänst tillsammans med den församling de är knutna till, för att ge information om Tro och Ljus arbete. De samlar då också in pengar som skickas vidare till stöd för Tro och Ljusgrupper i andra länder.

 

Flobygruppen har under de senaste två somrarna haft seminarium om Tro och Ljus vid Oasmötet i Jönköping respektive Varberg. De visade då bilder och berättade om Tro och Ljus organisation och gav vittnesbörd om vad rörelsen betyder. Slutligen genomförde de även ett förkortat Tro och Ljusmöte. De fick på detta sätt kontakt med flera personer som visade intresse för att få vidare kontakt med rörelsen. Bland annat finns nu också intresse för att starta en ny grupp på Orust.

 

 

 

Mer upplysningar kan fås på vår svenska hemsida: www.troochljus.se

 

provinsens hemsida: http://northernlightsprovince.com/

 

eller den internationella hemsidan: www.faithandlight.org