Vi minns våra vänner

Tro och Ljus

Sverige

Fader Göran Degen

Göteborgsgruppen och Uppsalagruppen

Birgitta Jansson

Göteborgsgruppen


Marianne Abrahamsson avled på Nyårsdagens morgon 2019. Hon var en av dem som 1979 introducerade Tro och Ljus i Sverige. Tillsammans med Victor Doran CP och Gene Dyer startade hon Göteborgsgruppen. Det var en liten grupp som startade efter att Marianne hade deltagit i en reträtt med Jean Vanier.  1981 deltog gruppen sedan i pilgrimsfärden till Lourdes.


I början träffades de hemma hos Victor Doran CP, och efter hans bortgång hos Marianne, som då bodde i Västra Frölunda. När hon flyttade till Uppsala blev hon även medlem där. I många år var det Marianne som ledde Tro och Ljus. I början av 80-talet blev hon vald till zon-koordinator för England, Irland, Skottland, Wales, Danmark och Sverige. Hon var en mycket uppskattad ledare.


Vi minns Marianne och hennes arbete för Tro och Ljus med stor tacksamhet och kärlek. Må hon vila i frid.