Det här har vi gjort!

Tro och Ljus

Sverige

Verksamhetsberättelse för Tro och Ljus i Sverige 2018Föreningen Tro och Ljus är en internationell, kristen och ekumenisk rörelse för människor med intellektuella funktionshinder, tillsammans med sina familjer och vänner.    I Sverige finns fem grupper: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Floby, samt en provgrupp i Lund - sammanlagt ca 130 medlemmar. Varje grupp är knuten till en församling, med en präst som  länk mellan gruppen och församlingen. Ledarna i grupperna ställer upp ideellt och prästen har inget officiellt ledaransvar. Grupperna träffas vanligtvis en gång i månaden. Under år 2018 har vi haft följande verksamhet:


Göteborgsgruppen – Blåklockan

Göteborgsgruppen är en åldrande grupp. Den har funnits sedan 1979 och alla medlemmarna börjar bli gamla och trötta. Men det är en trogen grupp och ingen missar att komma på mötena.

    Under våren 2018 gjorde de en utflykt till Tjolöholm. Det var strålande väder, solsken och vindstilla. De tittade på slottet, tyvärr bara från utsidan eftersom slottet inte är  handikappanpassat. Efter en promenad bland de gamla byggnaderna åt de en mycket god lunch ute i trädgården. Tyvärr hände det en olycka med en hopfällbar stol och en av medlemmarna fick båda händerna i kläm så han fick åka till sjukhuset och bli omplåstrad.

    I Slottskyrkan var det ett bröllop och dit kom bruden i en riktigt fin vagn dragen av fyra hästar. Några risgryn hade tyvärr inte, men alla tyckte det var roligt att se alla fina bröllopsgäster och bruden i sin fina klänning och med en jättefin krona på huvudet.

   Under året har de också firat Erik som fyllde 50 år, och Ann Kristin som fyllde 60 år. Det blev kalas med en riktig Tro och Ljustårta och bullar och mycket hurrande!

    I övrigt har de haft sina välbesökta möten varje månad och har berättat om Tro och Ljus i samband med julmarknaden. Det finns nog ingen i S:ta Maria Magdalenas Katolska församling som är ovetande om Tro och Ljus. Gruppen både syns och hörs! De flesta i gruppen deltar i mässan i kyrkan varje gång de har möte.

   Många i gruppen deltog också i Vadstena på det mycket uppskattade sommarlägret. De pratar ofta om lägret och minns allt roligt och fint som de var med om där.


Stockholmsgruppen – Regnbågen

Gruppen, som består av ca 30 personer, träffas i Immanuelskyrkan i Stockholm.  Det är ett ganska troget gäng som kommer och som trivs med varandra. Under året är det några som inte längre orkar komma på grund av ålder och sjukdom, och någon kommer bara då och då. Ett syskonpar från Libanon kom under våren, men har sedan slutat.

   De följer Guidelines, men tar bort de uppgifter som inte är genomförbara i gruppen. Ibland spelar de teater, och alla som vill får en uppgift, och det är uppskattat även av dem som är publik.

   I juni hade de en gemensam utflykt, med mat, bad, sång och bön. I december brukar de ha julfest i kyrkan. Några från Stockholmsgruppen åker också på läger i Vadstena.


Uppsalagruppen -  Senapskornet

Gruppen träffas i Lötenkyrkan. Det brukar vara ungefär 20-25 personer som kommer varje gång. Det är en härlig samling människor i olika åldrar, från olika kristna samfund, och med olika bakgrund och förutsättningar. Det som brukar slå den som kommer för första gången är äktheten och generositeten, att man får vara sig själv helt enkelt.

   Flera intresserade har kommit och gått under året. Några har stannat kvar. Vid ett tillfälle fick de besök av två personer från Assisticum, ett nystartat företag som bland annat arbetar med Daglig verksamhet. Vid ett tillfälle ordnade någon med ett julbord och bjöd gruppen på.

   De börjar alltid sina träffar med drop-in fika. Därefter har de en samling i ring med mycket sång och musik och berättelse utifrån månadens tema. De använder sig av Guidelines, som de gör om till att passa just sin grupp. De brukar också dela något med varandra, exempelvis något som hänt sedan sist. Ofta har de också mim eller drama utifrån aktuell bibeltext.

   Efter samlingen brukar de dela upp sig i tre grupper för att samtala eller pyssla. Ibland dansar de eller har någon lek tillsammans.

   De avslutar alltid i kyrksalen med en andakt då de ber för varandra, och för sina bönevänner i Lillesand och Bö i Norge samt Dronninglund i Danmark, och andra aktuella böneämnen.

   Många från Uppsalagruppen var med på Tro och Ljuslägret i Vadstena i augusti. Det är en viktig händelse för många, där alla grupperna får träffas, inspireras och fördjupa gemenskapen. I år märkte vi av samhällets nedskärningar på ett konkret sätt när det var flera som inte kunde vara med i Vadstena på grund av ändrade regler för riksfärdtjänst.

   Tro och ljus bidrar inte bara till glädje och gemenskap för oss som träffas. Tro och Ljus är en viktig motkraft i vår tid. Vi är alla ambassadörer för Tro och ljus och kan sprida kunskap om att vi finns i alla våra olika sammanhang.


Flobygruppen -  Förgätmigej

Gruppen träffas i Kyrkans hus i Floby, och är en grupp på ca 30 personer i blandade åldrar och från olika samfund.

   En Trettondagsfest firades i början av januari, med jullekar, julklappar och god julfika.

   Vårutflykten gick till Alphems Arboretum i Floby med medhavd fikakorg. Där blev det trevlig samvaro med allsång och fika i det sköna vårvädret.

   Under våren hade de, som de brukar, en gudstjänst tillsammans med församlingen i Floby, och den här gången firades också nattvard. De hade även en gudstjänst i grannkommunen Herrljunga, vilket var mycket uppskattat. Vid dessa gudstjänster har gruppen även fått tillfälle att berätta om sin verksamheten och samla in kollekt, som sedan skickats vidare till behövande grupper i andra länder.     

   Några i gruppen har bildat en orkester som spelar marimba – ett slaginstrument från Zimbabwe. Gruppen kallar sig Farira Marimba, och brukar spela dels på det årliga Tro och Ljuslägret i Vadstena, men även i kyrkor runt om på Falbygden, och passar då alltid på att berätta om Tro och Ljus' arbete.  Under hösten 2018 spelade de även vid Syskonbandets Missionskonferens på Helsjöns Folkhögskola.   

   Gruppen har även firat nyår och midsommar tillsammans med knytkalas, på gården Väddholmen, utanför Falköping.

   Flobygruppen har också en så kallad ”sharing-grupp”, dvs en lite mindre grupp som träffas några gånger per termin, för fördjupning och att samtal omkring föreslagna frågor i Guidelines.

   

Lundagruppen – Don Bosco

Den här gruppen startade under hösten 2017 och är tills vidare provgrupp. De träffas i S:t Thomas katolska kyrka i Lund.

   Don Bosco var först en församlingsgrupp för barn med funktionsnedsättningar, och den bildades tack vare en i gruppen som önskade kunna ta emot nattvarden under en mer anpassad gudstjänstform än den ordinarie söndagsmässan. Så småningom anslöt sig flera funktionsnedsatta barn från Lund och Malmö.

   Våren 2017 fick gruppen mer information om Tro och Ljus genom en präst i församlingen, och beslutade sig då för att fortsätta som en Tro och Ljusgrupp. Samma år åkte också några ur gruppen på Tro och Ljus sommarläger i Vadstena. De är inte så många än, men det finns en liten trogen kärna som fortsätter. 

Ledare

Varje grupp har 2-3 ledare, samt en planeringsgrupp som förbereder varje möte tillsammans.

   Vice koordinator för Sverige är Anne-Mette Pleijel Johnsson, kassör i Sverige är Berit Keszeri och provinskoordinator är Birgitt Aarrestad från Norge.


Gemensamt material

Vi har ett gemensamt material – Guidelines – som används av alla grupper runt om i världen. Där finns förslag på bibeltexter, pantomimer, böner, pyssel och lekar, som vi kan använda oss av när vi träffas vid våra möten. Varje grupp bestämmer själva hur de vill använda detta material. Allt passar inte för alla, men man tar till sig det som fungerar i varje grupp. Detta material binder oss samman med varandra över hela världen.


Läger

I augusti 2018 hade de fem grupperna i Sverige sitt årliga gemensamma sommarläger. Vi var ca 80 deltagare som hade fyra fina dagar tillsammans på Vadstena folkhögskola, som ligger mycket vackert vid Vättern. Vi har badat, lekt, sjungit, firat gudstjänster och umgåtts.

   Våra gudstjänster och samlingar med spel och mimer om händelser ur Bibeln, är något som måste upplevas. Inlevelsen brukar vara stor och det är en verklig glädje att se hur alla vill vara med och göra sitt för att det ska bli bra. På lördagskvällen hade vi en fest, där alla som ville fick bidra till underhållningen, och marimbagruppen Farira Marimba förhöjde stämningen med att spela sina afrikanska rytmer, vilket är en av höjdpunkterna under lägret.

   Fader Lars Dahlander deltog denna gång som katolsk präst, och Karin Andersson som präst från Svenska kyrkan. Vi firade våra mässor i Birgittasystrarnas kyrka, respektive Klosterkyrkan/Blåkyrkan. Trots våra olika bakgrunder med tillhörighet i olika kyrkor, känner vi ändå stor enhet, eftersom det är omkring Jesus vi träffas.

  Lägren har en mycket stor betydelse för alla grupperna.


Generalförsamling

Vart femte år anordnar internationella Faith and Light en General Assembly, (Generalförsamling) för ledare från hela världen. I juli 2018 hölls under en vecka en sådan samling i Libanon, som samlade drygt 200 deltagare från 50 länder. Under veckan valdes nya ledare till den internationella styrelsen. Där knöts många nya kontakter och det fanns också tillfälle att uppleva landet med dess kultur, mat och traditionella danser mm. På söndagen firades gudstjänst i Notre Dame du Jamour, i Beirut, och då deltog även alla 63 Tro och Ljusgrupperna i Libanon – ca 1500 gudstjänstdeltagare!

    Representant för Sverige var vice koordinator Anne-Mette Pleijel Johnsson.


Utbildningshelg

Vartannat år anordnar Tro och Ljus i Sverige utbildningsdagar. Under sista helgen i september var gruppledarna samlade på gården Väddholmen, utanför Falköping. De ämnen som togs upp var bl a vad som är kärnan i Tro och Ljus och hur rörelsen är organiserad. Eftersom rörelsen är ekumenisk, med medlemmar från både katolska och lutherska kyrkan, så är ämnet ekumenik alltid aktuellt och det blev tillfälle att samtala med varandra omkring detta. Vi pratade även om den s k Uppförandekoden, som ger riktlinjer om hur medlemmarna ska ta hänsyn till och skydda de mest sårbara i våra grupper. Slutligen samtalade vi i smågrupper omkring den viktiga värdegrunden i Tro och Ljus.


Provinsrådet

Sedan oktober 2008 är alla Tro och Ljus-grupper i världen indelade i provinser, och Sverige tillhör ”The Province of the Northern Lights” eller ”Norrskensprovinsen” , tillsammans med Danmark, Norge och Estland. 

   Varje land i provinsen har en eller två vice koordinatorer, som tillsammans med provinskoordinatorn och provinskassören träffas en gång om året, för att planera arbetet i provinsen, samt stödja och hjälpa varandra i uppgifterna som ledare. Även internationella vicekoordinatorn, Ann Emmott från England, brukar delta i dessa möten. Under 2018 har det hållits ett sådant provinsrådsmöte i Ås i Norge, samt två Skype-möten.


Bönecirkel

Varje grupp har kontakt med en annan grupp inom provinsen i en bönecirkel. Grupperna ber för varandra och håller kontakt genom till exempel mail, och några åker även och besöker varandra.


Nationellt rådsmöte

Nationella rådet består av gruppledarna, vice provinskoordinatorn för Sverige, samt kassören. För planering av verksamheten har hållits ett nationellt rådsmöte i Vadstena i samband med lägret.


Vi berättar om Tro och Ljus

Vi har under året arbetat på olika sätt för att göra Tro och Ljus känt. Göteborgsgruppen har berättat om sin verksamhet i S:ta Maria Magdalenas församling i Göteborg, i samband med sin  julmarknad. Flobygruppens marimbagrupp har berättat om verksamheten vid sina spelningar i olika sammanhang.


Några av grupperna har en gång om året en gudstjänst tillsammans med den församling de är knutna till, för att ge information om Tro och Ljus arbete. De samlar då också in pengar som skickas vidare till stöd för Tro och Ljusgrupper i andra länder.


Under hösten 2018 trycks en bok om Tro och Ljus, där flera deltagare i grupperna ger sina vittnesbörd om vad Tro och Ljus är och vad rörelsen betyder. Boken ges ut på GAudetes förlag i Helsingborg, och titeln är Vägen, Sanningen och Båten.Göteborgsgruppens födelsedagstårta.