Skåne

Tro och Ljus

Sverige

Tro och Ljus i Skåne - Don Bosco


Den här gruppen blev erkänd Tro och Ljusgrupp i januari 2019.


Ledare är Iwona Dekajlo.


Gruppen träffas under hösten i Dominikanklostret på Sandgatan 8 i Lund.


Kontakta Iwona för information:  dekajloiwona[@]hotmail.comUnder hösten 2019 träffas vi:


31 augusti kl.13-16
28 september kl.13-16
26 oktober kl.13-16
23 november kl.13-16

15 december kl 10

Den 15 december blir det invigningsfest för

TRO OCH LJUS i Skåne-gruppen, i  S:t Thomas katolska kyrka i Lund. Vi börjar med MÄSSA KL.10,

och efteråt blir det fika med underhållnings program. 


De som behöver hjälp med övernattning i samband med firandet den 15 december få kontakta iwona.dekajlo[@]hotmail.com 

Skånegruppen ber för Follogruppen i Norge och Kuressare i Estland.        (Se under rubriken Bön)