Farira Marimba

 

Tro och Ljus

Farira Marimba - "Tro och Ljud"

 

Några av medlemmarna i Flobygruppen har bildat en orkester som spelar marimba. Marimba är ett slaginstrument som kommer från Zimbabwe, och gruppen kallar sig Farira Marimba, vilket betyder ungefär "bli lycklig med marimba" på shonaspråket.

 

I Tro och Ljus tycker vi mycket om att sjunga och dansa. Gemenskapen är en viktig del när vi träffas, och de medryckande afrikanska marimbarytmerna skapar både glädje och gemenskap.

 

Farira Marimba brukar spela på Tro opch Ljus' sommarläger i Vadstena, men spelar även i kyrkor eller i andra sammanhang.

 

Kontakt: Anne-Mette Pleijel Johnsson

mette.johnsson[@]gmail.com