Årets tema

 

Tro och Ljus

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner. Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.

 

Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.

 

Temat för år 2017-2018 är

Kom och lev i oss!

 

Temat i årets Guidelines är Tro och Ljusbönen. Det har vi valt för att vi tillsammans ska kunna reflektera över denna vackra text under året, som leder fram till nästa internationella möte i Libanon 2018. Tro och Ljusbönen är en sammanfattning av vår spiritualitet. Vi finner i den det som är viktigast i Tro och Ljus, och det kommer vi att gå igenom när vi träffas i våra grupper varje månad.

Det kommande året kommer att vara en andlig tid som ska hjälpa oss att, möte för möte, stödja de val och beslut som representanterna i Libanon ska ta. Under perioden 2018-2023 ska vi försöka urskilja och följa Guds kallelse för vår rörelse i vår tid. För att kunna gå denna väg kan vi, förutom Guidelines använda de hjälpmedel vi har till vårt förfogande: häftet om spiritualiteten, och de DVD-filmer som finns på olika språk, där vi kan fördjupa oss i Jean Vaniers retreater i Trosly.

 

Ghislain du Chéné

internationell koordinator

 

 

 

Ni har valt ett underbart tema: ordet förbli (att leva i) har stor betydelse i Johannes evangelium. Den helige Ande förblev över Jesus, Johannes Döparens lärjungar frågade honom: ”Var bor du?”, och Jesus sa att att vi ska ”förbli i hans kärlek”.

Att förbli betyder att glädja sig där vi är, att förbli i gemenskapen för att låta Gud förbli i oss. De små är också Guds hus, en plats där Jesus lever. Jesus säger: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig”.

Ja, låt det här året bli ett år då vi förblir i Gud och i våra gemenskaper.

 

Jean Vanier