Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner.  Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.


Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.


Temat för år 2018-2019 är 

Se, jag gör allting nytt!


Årets Guidelines har satts ihop av ett team från Mexico.

På omslaget ser vi Tro och Ljusbåten i "Trajinéras" -stil, dvs en  båt från Xochimilo-regionen. Dessa båtar kan rymma 10 till 25 personer och dekoreras olika beroende på vad man ska fira. Det är väldigt populärt att ta med mat och spela musik. Detta påminner oss om våra möten i Tro och Ljus som innehåller både fest och musik, och som vi anpassar efter varje grupps behov och traditioner.

Under bilden ser vi färgerna på en "Sarapé", en stor sjal som vi kan gömma oss under, precis som vi kan finna tillflykt i våra möten.


Teckningarna varje månad är inspirerade av ett traditionellt mexikanskt kortspel för barn och vuxna som kallas "Lotéria". Dessa bilder är inte de typiska bilderna till kortspelet, utan de har anpassats till varje månads tema. I slutet av Guidelines kommer vi att få lära oss att spela spelet, vilket kommer att bli roligt på våra läger.

Vi tackar vår nya vän från Chihuahua, Sylvia Chapa, för illustrationerna i årets Guidelines.


Guidelines-teametTro och Ljus

Sverige