Årets tema

Hjärtat i Tro och Ljus är grupperna som samlas varje månad. Över hela världen ser grupperna ut på liknande sätt; de funktionshindrade, deras familjer och vänner. Våra möten är också uppbyggda på ungefär samma sätt, eftersom vi utgår från samma material. Detta binder oss samman och gör att vi kan känna samhörighet med varandra över hela världen.

 

Guidelines heter den bok vi använder oss av, och där vi finner förslag till vad vi kan göra på våra samlingar.

 

Temat för år 2016-2017 är

Du kallade mig, här är jag!

 

Så här skriver Ghislain du Chéné i förordet:

 

Under det senaste året har vi vandrat hand i hand, och varje månad talat om vad Tro och Ljus står för och betyder för oss... Vilka är vi efter fyrtiofem år? Vad kallar Gud oss till idag? Hur ska vi gå vidare?...

Det här året kommer Guidelines att fokusera på ungdomar! Jag får ofta höra att det saknas ungdomar i grupperna, så därför ska vi det här året varje månad få följa med någon som har gjort något stort i sin ungdom! Så misströsta inte, vi behöver gå ut och hitta ungdomarna och få dem att komma och vara med oss, men de måste få uttrycka sig på sitt eget sätt.

 

Under året som kommer ska vi bland annat få möta den unge Samuel som lär oss hur vi ska lyssna till Guds kallelse och säga: Här är jag! Vi får också träffa

Martin Luther, Jesu mor Maria, Bernadette, Broder Roger med flera.