Hem

Tro och Ljus

Sverige

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse          som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.

Jean Vanier dog 7 maj 2019.

Det  var han som startade Tro och Ljus 1971. Läs här vittnesbörd från hela världen om vad han har betytt.


stubben
Kärlek

Vägen, Sanningen och Båten


Så här ser den ut - vår bok om Tro och Ljus! Den är skriven av medlemmar i Tro och Ljusgrupperna och är ett försök att ge en bild av rörelsen och är resultatet av en längtan att sprida kunskap om den. 

   Boken kan beställas från förlaget GAudete eller från någon kristen bokhandel.

   Läs här recensionen av Susanne Grimheden, och här kan du också läsa ett utdrag ut boken.


Detta händer i Tro och Ljus 2019-20:


- Skånegruppen firar att de blivit erkända    som en grupp, 15 december


- Provinsrådet har möte på Väddholmen      22-24 maj


- Läger i Vadstena 30 juli-2 augusti


- Utbildnings- och inspirationshelg på           Väddholmen i september (datum               kommer senare)

Här kan du läsa senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev från Faith and Light, och som utkommer ca fyra gånger om året:Up Sails! nr 41, september 2019