Hem

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, deras familjer och vänner.

 

Här kan du läsa det senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev

från Faith and Light, som utkommer fyra gånger om året: Up Sails! juni 2016

 

I december 2015 skrev vår provinskoordinator Berit Keszei, några artiklar om vår provins, bland annat om Norges 25-årsjubileum,

och Estlands och Sveriges sommarläger:

Up Sails! december 2015