Hem

 

Tro och Ljus

Tro och Ljus är en kristen, ekumenisk, internationell rörelse som vill vara en gemenskap för människor med intellektuella funktionshinder, samt deras familjer och vänner.

 

Här kan du läsa det senaste numret av Up Sails! som är ett nyhetsbrev

från Faith and Light, och som utkommer fyra gånger om året.